ul. Rejtana 38a                           38-460 Jedlicze                           (13) 422 20 25


Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

Oficjalna strona internetowaSamorządowe Przedszkole w Jedliczu:

      tel.: 13 422 20 25

      fax.: 13 422 57 55

Przedszkole działa na podstawie ustawy "O systemie oświaty" (tekst jednolity Dz. U Nr 67 z 1996 . z późn. zmianami). Organizację i tryb działania określa Statut Przedszkola. W skład Samorządowego Przedszkola w Jedliczu wchodzi podporządkowane mu przedszkole filialne:

- Przedszkole Filialne w Potoku 38-404 Krosno, Potok 349

      tel. (0-13) 43 600 84


Zakres wiekowy:

      dzieci od 3 do 6 latOrganami przedszkola są:

      Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu - Jedlicze Potok