Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/unyson/framework/core/components/extensions/manager/class--fw-extensions-manager.php on line 3682

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/unyson/framework/includes/hooks.php on line 258
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – strona Przedszkola w Jedliczu
przedszkole1

O nas

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu i Przedszkole Filialne w Potoku to placówki, gdzie w miłej atmosferze dzieci w wieku 3-6 lat poznają świat poprzez naukę oraz zabawę. Wykwalifikowana kadra z ogromnym doświadczeniem zapewnia świetne połączenie zabawy oraz nauki małych pociech.

Statut przedszkola

Aktualności

Ogłoszenia

Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Jedliczu składają życzenia Kochanym Rodzicom !

Ukochanym Rodzicom życzenia składają dzieci z grupy I z Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Podglądnij na Facebooku

Część I
Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
Część VIII

Ukochanym Rodzicom życzenia składają dzieci z grupy II z Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Podglądnij na Facebooku

Część I
Część II
Część III

Ukochanym Rodzicom życzenia składają dzieci z grupy III z Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Podglądnij na Facebooku

Część I

Ukochanym Rodzicom życzenia składają dzieci z grupy IV z Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Podglądnij na Facebooku

Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI

Dzieci z Przedszkola Filialnego w Potoku składają życzenia Kochanym Rodzicom !

Dzieci z grupy średniaków z Przedszkola Filialnego w Potoku składają życzenia swoim ukochanym Rodzicom.

Podglądnij na Facebooku

Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V

Dzieci z grupy najstarszej z Przedszkola Filialnego w Potoku składają życzenia swoim ukochanym Rodzicom.

Podglądnij na Facebooku

Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
Część VIII

Kochanym Rodzicom życzenia składają dzieci z najmłodszej grupy z Przedszkola Filialnego w Potoku.

Podglądnij na Facebooku

Część I
Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
Część VIII
Część IX

"Taniec motyli"

Podglądnij na Facebooku

https://fb.watch/5GzTlt38_h/

Akcja #challengeniebieskiemotyle2021

7 maja Przedszkole Filialne w Potoku podjęło wyzwanie i włączyło się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i uświadomienie, że takie osoby są wśród nas. Przesyłamy iskierkę przyjaźni tym osobom i ich rodzinom. "Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami!"

http://przedszkole.jedlicze.pl/?page_id=2517

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień 5 maja w Przedszkolu Filialnym w Potoku upłynął pod hasłem Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzieci doskonale wiedzą, czym charakteryzują się takie osoby i że napotykają w życiu na wiele trudności i barier. Mimo to, są takimi samymi ludźmi jak my- tak samo lubią się bawić i kochają, chcą się uczyć i poznawać świat. Zdając sobie sprawę z tego, że jest im bardzo trudno przedszkolaki podzieliły się z nimi pozytywnymi uczuciami i wyraziły to w swoich rysunkach, jakie dla nich wykonały.

http://przedszkole.jedlicze.pl/?page_id=2513

Życzenia Świąteczne

Ogłoszenie

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od dnia 29.03.2021 r. do dnia 11.04.2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Zajęcia w przedszkolu organizowane są na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6
pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876
i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek należy złożyć do Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.
Informacje pod nr tel: 13 42 220 25 w godzinach pracy przedszkola.

Rozporządzenie MEN

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji na 2021/2022

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedlicze przypomina iż, "Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022" dostępne jest na stronie internetowej (przedszkole.jedlicze.pl). Na stronie tej umieszczone są również wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na przyszły rok przedszkolny.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania oświadczenia ze strony przedszkola mogą pobrać go w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu ze stolika umieszczonego przy wejściu głównym do budynku.

Wypełnione oświadczenia należy składać w godz. 7:00 - 15:30 do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym.

W dniu 25 marca 2021 r. wywieszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Zaproszenie

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat

"Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym"

Wiek przedszkolny prezentacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !

Uprzejmie informuję, iż Samorządowe Przedszkole w Jedliczu oraz Przedszkole Filialne w Potoku wraca do pracy w trybie stacjonarnym od najbliższego poniedziałku tj. od dnia 1 marca 2021 r.

W trosce o nas wszystkich proszę o zachowanie wszelkich zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym.

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu z dnia 22.02.2021 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu oraz Przedszkolu Filialnym w Potoku w okresie od 22 lutego 2021 r. do 26.02.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci.

 2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust.1, zadania przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz drzwiach wejściowych obu placówek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

sanepid informacja

Ogłoszenie

W związku z zaistniałą sytuacją i przejściem na pracę w trybie zdalnym Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu informuje, iż termin postępowania rekrutacyjnego na rok przedszkolny 2021/2022 nie ulega zmianie i obowiązuje od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r. do godz. 1430.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022” dostępny jest na stronie internetowej (przedszkole.jedlicze.pl). Na stronie tej umieszczone są również wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na przyszły rok przedszkolny.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania wniosku ze strony przedszkola mogą pobrać go w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu ze stolika umieszczonego przy wejściu głównym do budynku.

Wypełnione wnioski należy składać w godz. od 700 – 1600 do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym.

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Uprzejmie informuję, iż ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w tym potwierdzeniem dodatniego wyniku testu na obecność wirusa u pracownika Samorządowe Przedszkole w Jedliczu oraz Przedszkole Filialne w Potoku zawiesza zajęcia w trybie stacjonarnym od dnia 22 lutego 2021 r. do odwołania.

Decyzja o pracy w systemie zdalnym uzgodniona została z Burmistrzem Gminy Jedlicze oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie.

W trosce o nas wszystkich proszę o wyrozumiałość i śledzenie informacji pojawiających się na Państwa skrzynkach e-mail oraz stronie internetowej przedszkola: przedszkole.jedlicze.pl.

Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej powrócić do pracy w systemie stacjonarnym.

Dyrektor
mgr Mariola Twaróg

Rekrutacja 2021

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu informuje, że od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r. do godz. 14:30 odbędzie się postępowanie rekrutacyjne na rok przedszkolny 2021/2022.

„Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022” dostępny będzie w biurze Dyrektora oraz na stronie internetowej (http://przedszkole.jedlicze.pl).

Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola otrzymają od wychowawców grup „Deklarację o kontynuowaniu wychowania w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022” w ustawowym terminie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 42 220 25.

Zarządzenie Dyrektora - powołanie komisji

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu na rok szkolny 2021.2022

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie rodzica samotnie wych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021.2022 - PDF

Wniosek zapisu do przedszkola 2021-2022 - DOC

Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ...

Zakończenie projektu "Pomoc dla Jemenu"

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci z najstarszej grupy z Przedszkola Filialnego w Potoku za zaangażowanie w realizację idei "Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci -UNICEF.

zaswiadczenie-unicef

dyplom-unicef

PROJEKT - „LEPSZY ŚWIAT DLA DZIECI W JEMENIE”

Projekt realizowany przez dzieci z najstarszej grupy z Przedszkola Filialnego w Potoku

Dzieci są ważne nie tylko dla swoich rodziców, ale także dla nas nauczycieli, którzy dbają o ich wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo i o to by w godnych warunkach ten rozwój przebiegał. Dlatego w Naszym Przedszkolu wraz z UNICEF realizowaliśmy projekt „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020 – Pomoc dla Jemenu”. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na dzieci, ich prawa oraz na to, że wszystkie dzieci są dla nas ważne.

Pandemia korona wirusa znacząco wpłynęła na los wielu ludzi, pogorszyła sytuację wielu z nich. Cierpią także dzieci. Wraz z UNICEF pragniemy pochylić się w szczególny sposób nad dziećmi z Jemenu, miejsca w którym, przed epidemią, sytuacja była bardzo ciężka m.in. z powodu toczącej się tam prawie 6 lat wojny.

Korzystając z materiałów przygotowanych przez UNICEF , wzięliśmy udział w takich aktywnościach / działaniach:

 1. 27 listopada prowadziłyśmy zajęcia dotyczące Praw Dziecka. Towarzyszył nam kolor niebieski(niebieskie serduszka przyklejone na ubraniach dzieci) czyli symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Dzieci słuchały wypowiedzi dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka, poznawały swoje prawa, a później utrwalały wiedzę w trakcie zabawy. Wszystko przebiegało w atmosferze spokoju
  i radości: dzieci wypowiadały się swobodnie , śpiewały piosenki o prawach dziecka, uczestniczyły w zabawach ruchowych – wiersz o prawach dziecka z pokazywaniem, powtarzały rymowankę. Układały puzzle przedstawiające dzieci świata, a także kolorowały rysunki przedstawiające wybrane Prawa Dziecka.

 2. Kolejne zajęcia odbyły się 8 stycznia 2021 roku . Ich tematem był „Lepszy Świat dla dzieci w Jemenie”. Dzięki materiałom zamieszczonym na stronie UNICEF przybliżyliśmy dzieciom trudną sytuację mieszkańców Jemenu, a zwłaszcza tych najmłodszych. Po projekcji prezentacji, wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy pomóc ludności Jemenu. Wspólnie wykonaliśmy „Mapę myśli”- zebraliśmy nasze pomysły dotyczące propozycji pomocy. Na jej podstawie dzieci na niebieskich kartkach stworzyły swoją wizję „Lepszego Świata dla dzieci w Jemenie”.
  Prace zaprezentowaliśmy w naszym Przedszkolu a także na stronie internetowej przedszkola i serwisach społecznościowych z hashtagiem
  #PomocdlaJemenu , gdzie umieściliśmy foto-relację z tego wydarzenia.

 3. Wspólnie obejrzeliśmy film przygotowany przez UNICEF pokazujący sytuację dzieci
  w Jemenie. Po projekcji nastąpiła refleksja nad tym, że powinniśmy doceniać
  to co mamy, a także zastanawialiśmy się nad tym w jaki sposób można zaradzić łamaniu Praw Dziecka w Jemenie. Wykonaliśmy plakat obrazujący naszą solidarność z dziećmi z Jemenu – niebieskie serce wykonane z odbitych dłoni naszych dzieci.

 4. Na koniec sprawdziliśmy jeszcze wspólnie swoją wiedzę rozwiązując quiz poświęcony przestrzeganiu Praw Dziecka .

Dzieci były bardzo zainteresowane, zaangażowane w projekt. Brały aktywny udział
w zajęciach i wykazały się wielką kreatywnością i chęcią niesienia pomocy potrzebującym jej dzieciom.

Koordynator : Natalia Augustowska

Wychowawca : Barbara Powtak-Bargieł

Dzień Babci i Dziadka w naszym Przedszkolu !
Przedszkolaki z grupy średniaków z Przedszkola Filialnego w Potoku

 

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu Grupa I


Samorządowe Przedszkole w Jedliczu Grupa II

 

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu Grupa III

 

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu Grupa IV

Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2020 roku Samorządowe Przedszkole w Jedliczu oraz Przedszkole Filialne w Potoku będą nieczynne.

Mariola Twaróg
Dyrektor

Życzenia

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia !

W imieniu swoim, Pracowników oraz Dzieci
życzy
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu

Ogłoszenie

W załączniku przekazujemy informacje o powrocie do pracy w trybie stacjonarnym. 

powrót do stacjonarnego nauczania

Zarządzenie nr 11/2020

W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu z dnia 6.11.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu oraz ogłoszenie o pracy w trybie zdalnym.

Ogłoszenie 6.11.2020

Zarządzenie 6.11.2020

Opinia Sanepid

Zarządzenie

W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu z dnia 30.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu oraz ogłoszenie o pracy w trybie zdalnym.

Treść zarządzenia - zarządzenie 10/2020

Treść ogłoszenia - praca zdalna

Treść informacji sanepid - Zawieszenie zajęć od.02.11.2020

Zarządzenie

W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu z dnia 22.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu.

Treść zarządzenia - zarządzenie covid

KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice !

Uprzejmie informuję, iż z dniem 23 października Samorządowe Przedszkole w Jedliczu oraz Przedszkole Filialne w Potoku rozpoczyna pracę w trybie zdalnym.

Tę trudną decyzję podjęłam w trosce o zdrowie i dobro wychowanków, a także Państwa rodzin i naszych pracowników w uzgodnieniu z Panią Burmistrz oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie.

Sytuacja ta spowodowana jest potwierdzeniem u pracowników w obu placówkach pozytywnych wynków testu na obecność wirusa.

Przejście całego przedszkola w zdalny tryb pracy nie oznacza, że wszystkie dzieci wraz z rodzicami są objęte kwarantanną.

Nie mając pewności co do źródła zakażenia, a  w trosce o nas wszystkich proszę o wyrozumiałość, zachowanie spokoju i śledzenie informacji pojawiających się na Państwa skrzynkach e-mail oraz stronie internetowej przedszkola: przedszkole.jedlicze.pl

Dyrektor

Mariola Twaróg

Treść Komunikatu - zdalne inf. dla rodzi

Informacja z Sanepidu - odpowiedź sanepid Zdalne

Ogłoszenie

Zaprasza się Rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu na spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcami grup w terminach:

 • Grupa I - dnia 15.09.2020 r. (wtorek), godzina 16:15
 • Grupa II - dnia 15.09.2020 r. (wtorek), godzina 17:30
 • Grupa III - dnia 16.09.2020 r. (środa), godzina 16:15
 • Grupa IV dnia 16.09.2020 r. (środa), godzina 17:30

 

DYREKTOR

mgr Mariola Twaróg

Ogłoszenie

Zaprasza się Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Filialnego w Potoku na spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcami grup w terminach:

 • Grupa V (Maluszki) - dnia 17.09.2020 r. (czwartek), godzina 16:15
 • Grupa VI (Średniaki) - dnia 17.09.2020 r. (czwartek), godzina 17:30
 • Grupa VII (Starszaki) - dnia 18.09.2020 r. (piątek), godzina 16:15

 

DYREKTOR

mgr Mariola Twaróg

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż Samorządowe Przedszkole w Jedliczu w skład którego wchodzi również Przedszkole Filialne w Potoku rozpoczyna zajęcia od 01.09.2020 roku (tj. wtorek). Regulamin funkcjonowania naszych placówek w czasie pandemii będzie dla Państwa dostępny na naszej stronie internetowej. Szczegółowych informacji udzielą telefonicznie 31.08.2020 r. wychowawcy poszczególnych grup, każdemu z Państwa indywidualnie.

Zapraszam serdecznie

 

Dyrektor

Mariola Twaróg

Regulamin
Ogłoszenie

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku przedszkolnego 2020/21 w okresie trwającej pandemii otrzymacie Państwo drogą mailową do 28.08.2020 roku tj. piątek.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Mariola Twaróg
Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Jedliczu

 

 

Podziękowanie

Ogłoszenie

Konkurs "Moje Przedszkole"

W poniedziałek 1 czerwca sklep internetowy Maludas.pl ogłosił konkurs "Moje Przedszkole".

Nagrodami w nim są bony zakupowe do zrealizowania w sklepie.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacja o konkursie - KONKURS Maludas

Link do strony organizatora: maludus.pl

 

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu informuje, iż dyżur wakacyjny dla dzieci rodziców pracujących pełnić będzie w miesiącu sierpniu 2020 roku - Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, zgodnie z obowiązującymi procedurami obostrzeń sanitarnych.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym drogą e-mail na adres: pjedlicze@jedlicze.pl lub sjedlicze@jedlicze.pl w terminie od 18 do 24 czerwca 2020 roku.

Regulamin organizacji i funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Jedliczu w czasie Epidemii SARS-COV-2

Na podstawie Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu z dnia 21 maja 2020 r. wprowadza się Regulamin organizacji i funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Jedliczu w czasie Epidemii SARS-COV-2

Treść Regulaminu - PDF

Informacja w sprawie planowanego zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci od 25 maja 2020 r.

Informacja w sprawie planowanego zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci od 25 maja 2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu.

Oferta kierowana jest przede wszystkim dla rodziców, którzy nie będą mogli pogodzić swojej pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

Informacja - PDF

Informacja dla rodziców w sprawie terminu otwarcia przedszkola
Termin otwarcia przedszkoli, żłobka, zwolnienie z opłat za żłobek, otwarcie PSZOK oraz targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu

W linku powyżej znajduje się pełna informacja na temat dalszego działania Samorządowego Przedszkola w Jedliczu przedstawiona przez Burmistrza Gminy Jedlicze - Panią Jolantę Urbanik.

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) REALIZOWANE W WARUNKACH DOMOWYCH PRZEZ RODZICÓW MAŁYCH DZIECI

Rodzice odgrywają wyjątkową rolę w rozwoju dziecka:

 • ustanawiają relację opartą na czułości i przywiązaniu, których nie można zastąpić niczym innym,
 • wspierają ciągły proces uczenia się dziecka w każdej codziennej sytuacji, w którą się ono zaangażuje,
 • jeśli nawet z powodu obowiązków zawodowych lub z innych przyczyn przebywają z dzieckiem w ograniczonym czasie, to i tak mają więcej okazji do wchodzenia z nim w interakcję czy wspierania jego rozwoju niż jakakolwiek inna osoba dorosła, w tym nauczyciele i specjaliści.

Każda rodzina, dysponując niezbędną pomocą i zasobami, może wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka.....                  

WIĘCEJ

Informacja odnośnie kontaktu w sprawie rekrtuacji na rok 2020/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.530 Poz. 530) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podaje się do publicznej wiadomości i umieszcza się także na stronie internetowej przedszkola (przedszkole.jedlicze.pl) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Przedszkola Filialnego w Potoku.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 6 pkt.2 „Regulaminu rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu na rok szkolny 2020/2021” rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola również drogą elektroniczną na adres: pjedlicze@jedlicze.pl lub sjedlicze@jedlicze.pl
Proszę o zachowanie przyjętych terminów.

Informacje o rozstrzygnieciu rekrutacji na rok 2020/2021

W poniższych linkach prezentujemy wyniki rekrutacji kandydatów na rok 2020/2021 do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu oraz Przedszkola Filialnego w Potoku.

Kandydaci przyjęci:

Jedlicze - PDF

Potok - PDF

Kandydaci nieprzyjęci cz. 1 - PDF

Kandydaci nieprzyjęci cz. 2 - PDF

Informacje dla rodziców, propozycje zajęć dla dzieci

Witam w linku poniżej prezentujemy propozycję nauczycieli na zajęcia do przeprowadzenia z dziećmi przez rodziców - KLIKNIJ

Rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021 Wyniki

Ważne - W dniu 24.03.2020 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Przedszkola Filialnego w Potoku.

Listy umieszczone zostaną na drzwiach wejściowych Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Przedszkola Filialnego w Potoku.

Do pobrania dostępny będzie dokument "Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia", który w terminie od 25.03.2020 do 01.04.2020 r. do godz. 14:30 należy dostarczyć do placówki Samorządowego Przedszkola w Jedliczu. Można tego dokonać osobiście wrzucając do skrzynki  przy drzwiach lub też drogą elektroniczną w formie skanu na adres pjedlicze@jedlicze.pl lub sjedlicze@jedlicze.pl.

Treść informacji - PDF

Oświadczenie - PDF

Przykłady zabaw i zajęć do wykonywania z dziećmi

Przedstawiamy Państwu przykłady zabaw edukacyjnych z dziećmi. Dodatkowo podajemy linki do interesujących stron oraz filmików.

Zapraszamy gorąco do ich prześledzenia. Życzymy miłej, wspólnej zabawy z dziećmi. - KLIKNIJ

OGŁOSZENIE WAŻNE !

W dniu 12.03 i 13.03.2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu oraz Przedszkolu Filialnym w Potoku prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić im opieki.

Od 16.03 do 25.03.2020 r. zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej Samorządowe Przedszkole w Jedliczu oraz Przedszkole Filialne w Potoku będzie nieczynne.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu informuje, że od 24.02.2020 r. do 04.03.2020 r. do godz. 14:30 odbędzie się postępowanie rekrutacyjne na rok przedszkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w biurze Dyrektora oraz na stronie internetowej - przedszkole.jedlicze.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 42 220 25.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, kandydata do przedszkola
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

Oferta

Dla dzieci

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród.
 • Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Dla rodziców

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

Zapewniamy

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.

.

Co robimy?

 • Dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej
 • Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich

.

Pracownicy przedszkola

Doświadczenie i wiedza
Kadra pedagogiczna
 • Mariola Twaróg – dyrektor – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Antonik - język angielski – nauczyciel mianowany
 • s. Izabela Borkowska – religia – nauczyciel dyplomowany
 • Małgorzata Filiczkowska - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Bożena Dańczak- Giemza - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Marta Giemza-Wojnar - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Beata Gardygała - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Magdalena Klekot - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Agnieszka Młocek - zajęcia zintegrowane – nauczyciel mianowany
 • Bogumiła Pelczar - zajęcia zintegrowane – nauczyciel kontraktowy
 • Barbara Powtak-Bargieł - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Renata Rozmus - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Krystyna Patlewicz - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Magdalena Stopkowicz - zajęcia zintegrowane – nauczyciel dyplomowany
 • Marta Wiater - zajęcia zintegrowane – nauczyciel mianowany
Kadra niepedagogiczna
 • Elżbieta Baran
 • Katarzyna Buda
 • Elżbieta Janas
 • Anna Kocur
 • Urszula Młocek
 • Joanna Turczyn
 • Anna Smyka
 • Agnieszka Węklar
 • Maria Wnenczak

Jak do nas trafić?

Przedszkole w Jedliczu
 • Adres przedszkola: Jedlicze ul. Rejtana 38A
 • Telefon: 13 42 220 25
 • Fax: 13 42 257 55
 • Mail: pjedlicze@jedlicze.pl
 • Godziny otwarcia: 6:30 - 16:00
 • Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 - 13:00

Przedszkole filialne
w Potoku
 • Adres przedszkola: Potok 349
 • Telefon: 13 43 600 84
 • Fax: 13 42 257 55
 • Mail: pjedlicze@jedlicze.pl
 • Godziny otwarcia: 6:30 - 16:00
 • Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 - 13:00
to top button
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13